• Bones practiques de sensibilització intercultural.

    Bones practiques de sensibilització intercultural.

  • Proyectos de sensibilización del hecho migratorio en escuelas de zonas rurales

    Proyectos de sensibilización del hecho migratorio en escuelas de zonas rurales

Projecte d'acollida i integració de persones Immigrants.

Integració

Projecte d’acollida i integració de persones Immigrants.
Projectes de sensibilització intercultural realitzats en l'àmbit escolar.

Sensibilització

Projectes de sensibilització intercultural realitzats en l’àmbit escolar.
Projectes de sensibilització intercultural per difundir a la comunitat educativa.

Educació

Projectes de sensibilització intercultural per difundir a la comunitat educativa.
 

Fundació Agricultors Solidaris

Més iguals que diferents.

Promocionar l’autonomia i igualtat d’oportunitats de les persones immigrants i eliminar els obstacles que ho impedeixen, a través d’accions formatives, amb la finalitat de fer efectiu el principi d’igualtat i aconseguir una major cohesió social en l’àmbit rural.

Artboard 13