Objectiu general

Promoure les bones pràctiques de sensibilització del fet migratori a les escoles, amb la participació de tots els agents implicats: comunitat educativa i les entitats socials públiques o privades.

 

Objectius específics

Estudiar i sistematitzar bones pràctiques realitzades en el marc dels programes cofinançats pel Fons d’Asil, Migració i Integració.

  1.  Seleccionar bones pràctiques realitzades i contactar amb les entitats implicades. 
  2. Desenvolupar, dissenyar i implementar una web per compartir bones pràctiques.
  3.  Elaborar un decàleg de bones pràctiques que permeti identificar deu principis que es consideraran bàsics per a l’execució de projectes de sensibilització intercultural a les escoles.
  4.  Difondre les bones pràctiques a la comunitat educativa, amb la finalitat d’arribar a millorar els resultats en l’execució de futurs projectes de sensibilització intercultural.