Programa rural d’acollida

Garantir l’acollida, la informació, la formació i orientació, així com l’assessorament dels immigrants que participen a les campanyes agràries, i facilitar-los la inserció social, mitjançant l’execució d’activitats que afavoreixin la integració i la no discriminació en els municipis rurals on resideixen.

Activitats:

  • Entrevistes individuals
  • Assessoraments d’acollida i d’integració
  • Taller de procediments administratius i arxiu de documentació personal
  • Taller de renovació de documentació
  • Taller de gestió d’economia personal i Comunitats autofinançades
  • Cursos de castellà inicial per a immigrants
  • Cursos d’informàtica pràctica
  • Activitats de sensibilització i de gestió de la diversitat.