Bones pràctiques

Bones pràctiques de sensibilització intercultural

La Fundació Pagesos Solidaris, mitjançant aquest projecte, s’ha marcat l’objectiu d’identificar, difondre i promoure les bones pràctiques de projectes de sensibilització intercultural realitzats en l’àmbit escolar, que recullen diverses metodologies treballades en programes cofinançats pel Fons d’Asil, Migració i Integració i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, dins dels programes de foment de la interculturalitat, que faciliten l’acceptació de la diversitat en l’entorn social, especialment en els centres educatius.

S’analitzen experiències i projectes realitzats en convocatòries anteriors, se seleccionen els projectes més afins als objectius i es contacta amb les entitats implicades, amb la finalitat que comparteixin les experiències i activitats a través d’aquesta web, per compartir les bones pràctiques realitzades i perquè es puguin difondre a la comunitat educativa, per tal d’aconseguir millorar els resultats en l’execució de futurs projectes de sensibilització intercultural.

Profesor-Integraschool

A qui va dirigit el projecte?

A entitats socials, escoles, professorat, educadors, personal de treball social i altres docents que vulguin
conèixer i utilitzar metodologies de foment de la interculturalitat i acceptació de la diversitat.

Antecedents del projecte IntegraSchool

La Fundació Pagesos Solidaris desenvolupa, des del 2001, projectes d’inserció sociolaboral al sector agrari i duu a terme un programa de sensibilització i formació en responsabilitat social en l’àmbit del treball dirigit a l’empresariat agrícola (contractació responsable, gestió de la diversitat, riscos laborals, conciliació de vida laboral i vida privada, gestió de recursos humans per competències); ha realitzat així mateix projectes de sensibilització del fet migratori en escoles rurals, amb tallers sobre històries de vida, jocs multiculturals, contacontes i murals. Projectes valorats tant per l’entitat com pels voluntaris, educadors i immigrants, com projectes multidisciplinaris que fomenten l’oportunitat d’intercanviar experiències, coneixements i valors d’altres cultures i tradicions dins de les aules dels centres educatius.