Projectes de cooperació

La Fundació Agricultors Solidaris va iniciar la seva tasca en cooperació amb el desenvolupament, el 2001, amb l’objectiu de donar suport a projectes sorgits de les necessitats dels treballadors contractats en origen. En el decurs dels anys, hem finançat projectes de cooperació en diferents països, com ara el Marroc, Bolívia i Colòmbia, i aquest darrer és el país on s’han executat més projectes degut al major nombre de persones contractades.

La metodologia emprada com a suport d’aquests projectes va ser el Codesenvolupament, per la seva contribució al desenvolupament en origen i en destinació, el manteniment de xarxes socials, la circulació de remeses econòmiques i socials i la participació tant en les societats d’origen com en les de destinació.

Els projectes van estar encapçalats pels agents de codesenvolupament (els qui detectaven les necessitats a les seves comunitats d’origen i impulsaven el projecte). Aquests van participar en el model de codesenvolupament de la FAS, que va tenir les fases següents:

  1. Formació dels agents de codesenvolupament per presentar una iniciativa viable: en temes de codesenvolupament, de gestió de projectes, de mercadeig, de drets humans, de perspectiva de gènere…
  2. Validació de la iniciativa al país d’origen per part dels tècnics, les contraparts o socis locals.
  3. Realització del Pla d’acompanyament per adequar el projecte a la realitat i fer-lo viable al màxim (tutories individualitzades per a cada projecte).
  4. Implementació del projecte: la FAS buscava recursos a entitats públiques i privades per finançar aquestes iniciatives.
  5. Seguiment i avaluació dels projectes implementats per les persones beneficiàries, pels tècnics implicats, les contraparts i els socis locals.

Durant 15 anys (del 2001 al 2016), la FAS, gràcies al seu model de Codesenvolupament, va finançar més de 200 projectes, tant de projectes familiars com comunitaris i de tipologia productiva o social.