Skip to content
Conselleria Afers socials i esport - serveis socials

Centre d’informació i orientació per a persones immigrants de Mallorca (OFIM)

entitat

Conselleria d’afers socials i esports – Direcció General de Serveis Socials – Gestió per a Estudis SL

Objectius

Informar, guiar i assumir sobre les Qüestions derivades de les regulacions d’Esrangeria, i també garanteixen el segon de la Immigrada Poblacat, serveix a públics i socials existents en les condicions iguals que l’autoria. L’objectiu Fonamental D’achest servi és fomentar la integració real de les persones, el sentit pere generar una atenció específica en matèries per a les quals ja hi ha una atenció normalitzada.

Descripció

L’Oficina Mallorca és l’encarment i l’orientació de l’Oficina per a la immigració sobre específicament Qüestions d’Estrangeria i sobre els recursos de les diferències del sistema de Benestar Social (Educació, Sanitat, Hàbitat, Cultura, Treball, etc.) . Com també faciliten els sssociacionisme de les persones immigrades per tal d’al

Accions

  • Informeu, guieu i assumiu la població de serveis de les persones immigrants. Institucions amb INTITATS
  • Incorporar els estudiants a les pràctiques.

Valoració

Les oficialitzen la informació, l’assassinat i l’orientació a la població immigrada (oficina) si el dispositiu de la població immigrant que constitueix un recurs específic del sistema social de les socials. Tot i que les Les de Les Off, Són, Mainament, Informeu, Guia i Suposem, calma el seu present que estan fora dels iguals d’amportats.

Contacte

  • C/ D’EUSEBI ESTADA 48, Baixos.
  • 07004 Palma
  • Telèfon 971 76 45 88
Cartell Office Descàrrega