Skip to content
BATIK

Migr’action

Entitat

Batik

Objectius

 • OE 1: reforça les capacitats dels socis d’integració local per garantir un suport integral als refugiats. Una ocupació permanent en l’àmbit agrícola.

  Accions

  • Identifiqueu les parts interessades locals que treballin en el suport dels refugiats. I els agricultors disposats a acollir refugiats. Refugiats i agricultors. Per als refugiats amb vista a la seva orientació professional. Tegració de refugiats.

  Avaluació

  Fins ara, s’ha fet un diagnòstic territorial a 3 regions de la França occidental. Es va permetre mapar tot un conjunt d’actors territorials implicats per a la integració dels refugiats a Normandia i les pagues del Loira. Aquest panorama dels actors que ja treballen als territoris ens ha permès crear ponts entre diferents iniciatives i organitzacions que no es coneixien. Al mateix temps, s’han desenvolupat eines d’avaluació d’habilitats.

  Contacte

  estudiar