Skip to content
treball_solidari

Combina

Entitat

Treball Solidari

Accions

  • Sessions d’orientació laboral individual
  • Sessions de grup per a la millora de les habilitats transversals (habilitats socials, habilitats digitals bàsiques, etc.).
  • El contacte amb empreses i amb entitats Per millorar la xarxa de suport

  • Informar i assessorar els usuaris sobre qüestions relacionades amb el treball i la formació.
  • Suport a l’autoocupació mitjançant crèdits i sessions d’assessorament.>

Descripció

El programa es combina, gestionat per l’ONG Treball Solidari

Treballem amb dones amb risc d’exclusió social o que tenen dificultats especials per accedir al mercat de treball. Per això, es dissenyen itineraris d’inserció individuals, on es valoren totes les seves habilitats, experiències laborals i habilitats i es tracta de millorar l’ocupabilitat mitjançant la formació i el coneixement del mercat de treball.

Avaluació

El programa Combina ha estat operatiu des del 2017 i les dones dels municipis de Palma, Pol·lena, Felanitx i Esporlas han estat tractades.

L’itinerari d’inserció és una eina molt útil per millorar les competències dels usuaris.

Contacte

avinguda d´Alexandre rosselló 21, 6è Pis
Palma de Mallorca
Tel. 971 726 732
<a href = "https://www.treballsolidi.org/cooperacion-internacional-ypts-educt-para-trans va decidir