Skip to content
logo-agricultores-solidarios

Sensibilització sobre el fet migratori a escoles de zones rurals; DIVERSUM TERRA

Entitat

Solidaritat Fundació Fundació

Projecte

Sensibilització sobre el fet migrator a les escoles de les zones rurals; Diversum Terra

Accions

Aquest projecte, des d’un enfocament multidisciplinari, proposa treballar la consciència de l’acte migratòria dels estudiants a través de les activitats educatives següents:

  • Creació i assignació de materials didàctics de consciència intercultural, disponibles per a la comunitat educativa, estudiants i famílies.
  • Històries reals explicades a la primera persona

Descripció

La Fundació Solidaritat Farmers amb aquest projecte, mitjançant la dinàmica recreativa i educativa, presenta la diversitat cultural com a font de coneixement i com a oportunitat per intercanviar experiències i enriquir -nos de valors de diferents cultures.

Materials

  • Històries de vida – Biblioga Terra Kit. Per immigrants. A través de la participació i el gaudi de jocs de diferents països.
  • Contes i titelles – Tuppets Diversum Terra. A través d’històries de personatges ficticis que impliquen i s’apropen als nens en l’adquisició de valors.
  • Concurs de jocs interculturals: cartes de joc i Dads Diversum Terra. Mitjançant activitats artístiques, creatives i de recerca, millorant la sensibilització intercultural.

Contacte

  • Els agricultors de solidaritat de la Fundació
  • c/Riu Besos, 22.25001 Lleida
  • T. 973 288 202
  • https://www.pagesossolidaris.org/contacta/