R.E.I (Red de Escuelas Interculturales). Programa de sensibilització sobre la diversitat cultural