Skip to content
logo_liga_educacion_

R.E.I (Red de Escuelas Interculturales). Programa de sensibilització sobre la diversitat cultural

ENTITAT:

  • R.E.I (Xarxa d’Escoles Interculturals)
    LLIGA EDUCACIÓ
  • Adreça: C/Vallehermoso 54, 1a Planta
  • Contacte: 91 5945338
  • Web: http://www.ligaeducacion.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

El projecte de “Xarxa d’Escoles Interculturals: programa de “sensibilització sobre la diversitat cultural” és un projecte que desenvolupa la Lliga Espanyola de l’Educació i la Cultura Popular des de l’any 2005.

Durant l’any 2017, ha reprès el treball d’avançar en un veritable reconeixement de la diversitat en l’àmbit socioeducatiu, establint el principi de la Interculturalitat, com a mecanisme d’interacció entre persones de diferent origen i cultura, fomentant el respecte a la diversitat i creant veritables espais educatius interculturals.

Una de les aportacions ha estat la creació de materials didàctics i pedagògics que difonem en la comunitat educativa, creant un veritable racó intercultural,  que serveix de referència i suport al professorat, alumnat i famílies per a construir veritables escoles interculturals.

ACTIVITATS

  • Elaboració de propostes comunes per part de l’equip de treballadors i treballadores del projecte, construint estructures de treball comú que permetin unificar idees, perspectives i criteris d’avaluació.
  • Formació del professorat i agents de la comunitat educativa en interculturalitat, Drets Humans i valors constitucionals i estatutaris bàsics.
  • Accions concretes amb l’alumnat i professorat dels centres educatius, treballant per a afavorir la sensibilització cap a la diversitat, interculturalitat, la convivència pacífica, la igualtat d’oportunitats, enfocament de gènere, la solidaritat, etc.
  • Treball amb les famílies. Aquest treball ha servit per a multiplicar l’efecte de sensibilització. S’ha contribuït a crear comunitats que tinguin en compte la interculturalitat, sensibilitzades amb la realitat que els envolta, i crítiques en les seves opinions i accions.