Skip to content
Logo-ecca

Radio ECCA. Fundació Canària.

ENTITAT

 • FUNDACIÓ RADI *ECCA
 • Adreça: Av. de *EScaleritas, 64  – 35011 Las Palmas de Gran Canaria
 • Contacte: Socors Bo Sánchez (s.bueno@radioecca.org)
 • Alfonso de *Celis Navarro (a.decelis@radioecca.org)
 • Web: www.radioecca.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

És un projecte dirigit a Educadors/as i agents socials de centres educatius.

Fase 1. Promoure la participació dels educadors i educadores

Des de la Fundació Radi *ECCA creiem que els/as docents tenen a la seva mà el poder transformar la societat des de l’educació, però per molt d’entusiasme, sensibilitat, i vocació que tinguin no podran aconseguir la transformació desitjada sense la implicació i el reconeixement de la resta de la societat per això la tasca de l’Educació precisa de la participació no sols escolar sinó també familiar i social.

El que pretenem aconseguir és que els educadors/as siguin futurs AGENTS transmissors de les causes i conseqüències de la immigració i que sensibilitzin i fomentin la interculturalitat entre els escolars dels centres educatius que al seu torn multipliquen el seu suport a la diversitat.

Cal informar els educadors/as del tema de la Immigració i sensibilitzar-los perquè siguin els veritables transmissors i fomentin la interculturalitat des de l’aula.

Per a això volem realitzar la següent activitat: Difusió del Programa, en els centres escolars per a captació d’educadors/as a través de diferents mitjans: premsa, ràdio, web Institucional, etc.

Fase 2. Formació de els/as educadors/as i agents implicats en la integració

L’objectiu d’aquesta etapa és possibilitar a els/as educadors/as i agents socials implicats en la integració de la població immigrant, l’entrenament en habilitats de mediació intercultural amb el col·lectiu d’immigrants.

El Programa que es presenta en aquest projecte suposa una alternativa important per als i les professionals ja que en un període relativament curt podran tenir una qualificació específica que facilitarà les seves funcions de mediació.

Fase 3. Informació a les aules

Trobades amb educadors/as per a Informació sobre objectius del programa, selecció de participants, interessar-vos a preparar-se com a AGENTS transmissors amb activitats de sensibilització. En total serà 4 h de treball que serà dut a terme per experts.

Una vegada finalitzada la primera fase, els educadors/as seran els encarregats d’informar i sensibilitzar a les aules als seus escolars amb els mateixos elements que ells han utilitzat de manera pràctica i interactiva.

Per a això realitzaran accions dinamitzadores entre els escolars:

 • Intervenció directa amb els escolars. (6 hores). Els educadors/as de manera interactiva i a través de les noves tecnologies impliquessin els escolars en activitats pràctiques per a la seva conscienciació i acceptació de la immigració com un fet quotidià de la societat en què viuen. Es proposarà la seva participació en programes de ràdio, tractant temes com a Educació i Integració, Acció social i Immigració.
 • Pràctiques dels escolars que s’encarregaran de transmetre els coneixements adquirits des del centre escolar, organitzant unes “jornades de portes obertes” perquè es produeixi l’efecte multiplicador que es pretén aconseguir.  S’exposaran  dibuixos, murals, exposicions fotogràfiques, programes de ràdio etc, sobre “la interculturalitat i l’acceptació de la diversitat” des de les aules.

ACTIVITATS

 • Difusió del Programa, en els centres escolars per a captació d’educadors/as a través de diferents mitjans: premsa, ràdio, web Institucional, etc.
 • Formació als educadors (*75h):
 • Diversitat i mediació intercultural (60 hores)
 • La migració en el món global (15 hores)
 • Accions dinamitzadores entre els escolars