Skip to content
Logo

Ruminahui. Art i interculturalitat en l’àmbit educatiu

Entitat:

  • Associació *Rumiñahui
  • Adreça: C/ Carolina Coronat, 28 28017- Madrid – España
  • Contacte: ruminahui@ruminahui.org
  • Web: http://www.ruminahui.org

DESCRIPCIÓ PROJECTE

Pretén la millora de la convivència en els centres educatius, a través d’activitats i intervencions per a afavorir el procés d’integració educativa i social de l’alumnat, propiciant un context educatiu integrador que convidi a la participació activa de les famílies en col·laboració amb els agents educatius dels centres.
Per a això s’empren estratègies pedagògiques innovadores d’Art comunitari amb enfocament intercultural.
Així, l’art es planteja com un mitjà privilegiat en l’enfocament intercultural ja que afavoreix la diversitat cultural, permet l’intercanvi entre cultures respectant les diferències i desenvolupa processos comunicatius essencials a l’hora d’atenuar els conflictes socials. Plantegem una educació en la qual la diversitat sigui una forma de socialització que ocasioni un diàleg entre tradicions culturals diferents com a acció transformadora

*ACTIVIDADESS

Per a l’enfortiment de les nocions en tolerància, respecte, diàleg, igualtat de tracte i contra qualsevol forma de discriminació, fomentar els mètodes d’ensenyament que fomentin comportaments inclusius i anti- discriminatoris.
Accions de sensibilització per a la prevenció, gestió i resolució de conflictes
Tallers d’orientació a l’estudi i reforço soci educatiu Taller de resolució de conflictes en l’àmbit familiar Taller de promoció de la igualtat
Dinamització de la participació en espais d’oci i temps lliure sota una perspectiva soci preventiva