Itineraris personals d’inserció en el sector agrari

El projecte té l’objectiu de contribuir a fer efectiu el principi d’igualtat entre les persones migrants amb risc de vulnerabilitat i la societat d’acollida, mitjançant itineraris personalitzats d’inserció que s’ajustin a les característiques i necessitats concretes dels usuaris del programa i que millorin ocupabilitat i empleabilitat en el sector agrari.

Activitats:

 • Entrevista i currículum
 • Tutories
 • Accions de cerca d’ocupació
 • Assessoraments individuals socials i laborals.

Formació:

 • Taller de cerca d’ocupació per Internet. (Recursos de Cerca Activa d’Ocupació)
 • Taller Treball en el sector agrari
 • Taller d’habilitats comunicatives (vocabulari propi de l’agricultura: tipologia de tasques agrícoles, tipus de fruites, eines, etc.)
 • Taller DAFO
 • Taller estrangeria
 • Curs de carretons elevadors
 • Curs de poda
 • Cursos de manipulador d’aliments
 • Cursos de benestar animal.