Itineraris personals d’inserció per a més grans de 45 anys: Mentor agrícola

Aquest projecte ens ha facilitat la concentració en les persones que per motiu de l’edat tenen cada cop més dificultats per treballar a l’agricultura. També ens ha permès de treballar un nou perfil de treballador, el «Mentor agrícola», que facilita la gestió humanista de les relacions laborals. El projecte permet de veure l’edat com un valor afegit a la persona i no com una limitació.

S’inicia el procés amb la derivació de les persones usuàries més grans de 45 anys i demandants de feina agrícola per part dels tècnics de les entitats socials i d’inserció de Lleida a l’FPS per a la participació en el programa. L’FPS realitza una entrevista d’acollida al programa a totes les persones derivades i els n’explica les característiques.

Es realitzen diagnòstics sociolaborals. Del resultat de l’entrevista, s’han establerts itineraris personalitzats que contemplen diversos tipus d’accions d’orientació, tallers i formacions professionals, i es finalitza el procés d’inserció amb les accions de contingut i seguiment de les relacions laborals.

Cal destacar la formació específica d’aquest programa:

  • Bones pràctiques en la recol·lecció de fruita i hortalisses
  • Aplicador de fitosanitaris
  • Conductor i manteniment de maquinària agrícola
  • Mòdul Responsable Equip de treball (mentor agrícola). Nou perfil professional dirigit a l’orientació i lideratge dels equips de treball (comunicació, resolució de problemes, dinamització, eines d’orientació i mètodes didàctics). Com a part de la formació s’inclou un període de pràctiques.