Històries de vida de nous catalans

Per promoure el coneixement de diferents cultures, vam dissenyar un material didàctic amb la compilació d’una vintena d’històries de vida de persones usuàries de la Fundació Pagesos Solidaris, que viuen a Lleida, participen de la societat catalana i tenen fills que van a les escoles d’aquesta província. Considerem que la millor manera de sensibilitzar l’alumnat s’aconsegueix mitjançant el coneixement de la realitat més pròxima de la història de vida del pare o la mare del company de classe, del veí o del comerciant del barri, etc. En definitiva, del nou català o la nova catalana.

Descàrrega: PDF llibre Nous catalans