Jornada de bones pràctiques en sensibilització intercultural i educació