Skip to content

Objectiu general

Promoure les bones pràctiques de sensibilització del fet migratori a les escoles, amb la participació de tots els agents implicats: comunitat educativa i les entitats socials públiques o privades.

objetivos

Objectius específics

Estudiar i sistematitzar bones pràctiques realitzades en el marc dels programes cofinançats pel Fons d’Asil, Migració i Integració.

  1.  Seleccionar bones pràctiques realitzades i contactar amb les entitats implicades. 
  2. Desenvolupar, dissenyar i implementar una web per compartir bones pràctiques.
  3.  Elaborar un decàleg de bones pràctiques que permeti identificar deu principis que es consideraran bàsics per a l’execució de projectes de sensibilització intercultural a les escoles.
  4.  Difondre les bones pràctiques a la comunitat educativa, amb la finalitat d’arribar a millorar els resultats en l’execució de futurs projectes de sensibilització intercultural.
objetivos

Què és una bona pràctica en l’entorn educatiu?

Una bona pràctica és una acció que ens orienta com fer una bona feina utilitzant metodologies i experiències ja realitzades i que han aconseguit objectius notables.
Segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en educació, una bona pràctica és una iniciativa, una política o un model d’actuació reeixit que millora els processos escolars i els resultats educatius dels alumnes. El caràcter innovador d’una bona pràctica es completa amb la seva efectivitat. En aquest context, la innovació educativa va molt més enllà de la mera producció de novetat; ha de demostrar la seva eficàcia i replicabilitat. Només en aquestes condicions una pràctica esdevé una «bona pràctica», és a dir, en l’expressió valida d’un coneixement professional, formulat de manera que sigui transferible i, per tant utilitat per a la corresponent comunitat.