Skip to content

Legal warning

INFORMACIÓ LEGAL LSSIICE

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (en endavant LSSIICE),  FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS amb CIF G62551254 amb domicili a C/ Riu Besos 22 – 25001 (Lleida) i adreça electrònica pagesossolidaris@pagesossolidaris.org , manifesta que són de la seva  propietat: 

– el domini web integraschool.org 

FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inadequat o il·lícit de la informació apareguda en les seves pàgines d’Internet. Amb els límits establerts a la llei, FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que es contenen en els seus mitjans online. 

Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant això, els continguts i informació no vinculen a l’esmentada corporació ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, doncs es tracta merament d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu. 

Les pàgines d’Internet de FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de terceres parts. Per tant, aquesta no pot assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, programari i la resta de continguts inclosos en aquest website són propietat exclusiva de FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS o les seves llicenciants. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de FUNDACIÓN AGRICULTORES SOLIDARIOS.

De la mateixa manera es reserva el dret a retirar l’accés al Portal, sense necessitat de previ avís, a qualsevol usuari que contravingui el disposat en aquest avís legal.