Skip to content
Accem_Logo_home

Accem. Assistència a víctimes de discriminació per origen racial o ètnic.

Entitat:

Adreça: C/ Saavedra, 4 Oficina 1 (Gijón)
Contacte: Lorena Iglesias Martínez
Web: www.accem.es

Descripció del projecte:

Es tracta d’un servei d’informació, orientació i acompanyament, finançat pel Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons d’Asil, Migració i Integració, que dóna suport i assessoria independent a les persones discriminades pel seu origen racial o ètnic en qualsevol àmbit: educació, sanitat, habitatge, ocupació, accés a béns i serveis, etc.

Activitats:

  • Identificació, informació, orientació i suport a víctimes de discriminació.
  • Assessorament, acompanyament i mediació amb víctimes.
  • Elaboració i edició de material informatiu i divulgatiu.
  • Planificació, disseny i desenvolupament de tallers amb potencials víctimes.
  • Disseny i desenvolupament de tallers per a prevenir el racisme, la discriminació racial, la xenofòbia i altres formes connexes d’intolerància.
  • Participació en reunions, fòrums, plataformes, espais i grups de treball rellevants en aquest àmbit.
  • Coordinació i cooperació amb altres actors rellevants en l’àmbit de la igualtat de tracte i la no discriminació.