Skip to content

IntegraSchool

Bones pràctiques de sensibilització intercultural.

La Fundació Pagesos Solidaris, mitjançant aquest projecte, s’ha marcat l’objectiu d’identificar, difondre i promoure les bones pràctiques de projectes de sensibilització intercultural realitzats en l’àmbit escolar, que recullen diverses metodologies treballades en programes cofinançats pel Fons d’Asil, Migració i Integració i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social, dins dels programes de foment de la interculturalitat, que faciliten l’acceptació de la diversitat en l’entorn social, especialment en els centres educatius.

S’analitzen experiències i projectes realitzats en convocatòries anteriors, se seleccionen els projectes més afins als objectius i es contacta amb les entitats implicades, amb la finalitat que comparteixin les experiències i activitats a través d’aquesta web, per compartir les bones pràctiques realitzades i perquè es puguin difondre a la comunitat educativa, per tal d’aconseguir millorar els resultats en l’execució de futurs projectes de sensibilització intercultural.

A qui va dirigit el projecte?

A entitats socials, escoles, professorat, educadors, personal de treball social i altres docents que vulguin conèixer i utilitzar metodologies de foment de la interculturalitat i acceptació de la diversitat.

Antecedents del projecte IntegraSchool

La Fundació Pagesos Solidaris desenvolupa, des del 2001, projectes d’inserció sociolaboral al sector agrari i duu a terme un programa de sensibilització i formació en responsabilitat social en l’àmbit del treball dirigit a l’empresariat agrícola (contractació responsable, gestió de la diversitat, riscos laborals, conciliació de vida laboral i vida privada, gestió de recursos humans per competències); ha realitzat així mateix projectes de sensibilització del fet migratori en escoles rurals, amb tallers sobre històries de vida, jocs multiculturals, contacontes i murals. Projectes valorats tant per l’entitat com pels voluntaris, educadors i immigrants, com projectes multidisciplinaris que fomenten l’oportunitat d’intercanviar experiències, coneixements i valors d’altres cultures i tradicions dins de les aules dels centres educatius.

Objectius

Promoure les bones pràctiques de sensibilització del fet migratori a les escoles, amb la participació de tots els agents implicats: comunitat educativa i les entitats socials públiques o privades.

Estudiar i sistematitzar bones pràctiques realitzades en el marc dels programes cofinançats pel Fons d’Asil, Migració i Integració.

Seleccionar bones pràctiques realitzades i contactar amb les entitats implicades.

Desenvolupar, dissenyar i implementar una web per compartir bones pràctiques.

Elaborar un decàleg de bones pràctiques que permeti identificar deu principis que es consideraran bàsics per a l’execució de projectes de sensibilització intercultural a les escoles.

 Difondre les bones pràctiques a la comunitat educativa, amb la finalitat d’arribar a millorar els resultats en l’execució de futurs projectes de sensibilització intercultural.

Fomentar la implicació dels estudiants universitaris en la divulgació de projectes de sensibilització intercultural.

decàleg

Què és una bona pràctica en l’entorn educatiu?

Una bona pràctica és una acció que ens orienta com fer una bona feina utilitzant metodologies i experiències ja realitzades i que han aconseguit objectius notables.

Segons el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, en educació, una bona pràctica és una iniciativa, una política o un model d’actuació reeixit que millora els processos escolars i els resultats educatius dels alumnes. El caràcter innovador d’una bona pràctica es completa amb la seva efectivitat.

En aquest context, la innovació educativa va molt més enllà de la mera producció de novetat; ha de demostrar la seva eficàcia i replicabilitat. Només en aquestes condicions una pràctica esdevé una “bona pràctica”, és a dir, en l’expressió valida d’un coneixement professional, formulat de manera que sigui transferible i, per tant utilitat per a la corresponent comunitat.

Decàleg de les bones pràctiques

Aquest projecte promou la compilació de projectes de sensibilització intercultural en àmbits diferents. A continuació, es recullen deu principis bàsics per a l’execució de projectes de sensibilització intercultural a les escoles.

1. Integración

Sensibilització com a integració bidireccional

2. Educació

Educació inclusiva

3. Diversitat cultural i religiosa

El punt de partida és el reconeixement de la diversitat cultural i religiosa, i les oportunitats que ens ofereix la diversitat

4. Sostenibilitat

Ha de dissenyar solucions viables a llarg termini.

5. Replicable

Han de ser projectes que es puguin replicar a escoles de diferents característiques o territoris

6. Adaptabilitat

Han de ser projectes també versàtils, que es puguin adaptar a diferents edats i característiques

7. Reflexió

Realitzar activitats que facilitin la reflexió sobre les desigualtats socials

8. Gènere

Ha de promoure l’equilibri en les relacions de gènere

9. Implicació

Implicació de diferents col·lectius professionals.

10. Efectivitat

Innovador i efectivitat valorat per objectius i resultats

Què són projectes de sensibilització intercultural? Quin objectiu tenen?

L’objectiu de sensibilització intercultural és fer prendre consciència a la població de les desigualtats socials, i oferir a les persones consciència crítica dels problemes socials, i es comprometen a treballar per la transformació de la nostra societat, per anar fent possible progressivament l’ideal d’una ciutadania intercultural.