Skip to content
Fundacion ASIS

Fundación ADSIS. Sensibilització per a la convivència intercultural

ENTITAT

 • FUNDACIÓ *ADSIS
 • Adreça: C/ *Peñascales 14 local, Madrid (Seu central de l’entitat)
 • Contacte: Gerardo Mendoza (gerardo.mendoza@fundacionadsis.org)
 • Web: www.fundacionadsis.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

 • Es tracta d’un projecte que desenvolupa la seva activitat en dues àrees d’actuació, Sensibilització Social i Acció Social Directa, i una altra actuació transversal de Formació intercultural.
 • SENSIBILITZACIÓ SOCIAL: perquè desenvolupa activitats de sensibilització i promoció per a la creació de relacions de convivència intercultural dirigides a persones immigrants i autòctones. És per això que el programa de sensibilització consta de diverses parts:
 • Primera, amb la qual es pretén realitzar sessions de sensibilització en centres amb població juvenil immigrant nombrosa (Centres de Formació Professional Bàsica, Centres d’Educació Secundària, centres oberts, centres de temps lliure). On a través de diversos tallers, es treballarà la convivència i la interculturalitat amb joves.
 • Segona, amb accions de sensibilització sobre la interculturalitat dirigides al públic en general (festes, esdeveniments al carrer) promogudes pels propis joves sensibilitzats en els tallers i amb la implicació de més joves d’altres centres educatius.
 • Tercera, amb accions en suport a diversos projectes solidaris de l’entorn, amb la implicació de població autòctona.
 • ACCIÓ SOCIAL DIRECTA: perquè desenvolupa la seva intervenció de manera directa i específica sobre un col·lectiu en situació d’exclusió social, el col·lectiu immigrant. Duent a terme activitats destinades a promoure la seva participació en la vida social i pública, i potenciant la seva contribució en el suport de projectes solidaris, conjuntament amb població autòctona. A més, part d’aquestes activitats es realitzen en espais oberts de manera que s’afavoreix la participació dels i les ciutadans/as, la qual cosa amplia l’impacte social del programa.
 • FORMACIÓ: perquè es dóna un transvasament cultural enriquidor des de l’experiència i el diàleg compartit a través de les diferents activitats.

L’enfocament de gènere s’insereix en el projecte de manera transversal, en el contingut dels tallers incorporant dinàmiques en les quals s’aborden diverses qüestions com el treball productiu i reproductiu i es propicia en cadascuna de les intervencions el diàleg entorn de les diferències entre homes i dones en el món.

ACTIVITATS

 • Tallers de sensibilització en centres educatius dirigits a alumnat (almenys 99 jornades/sessions).
 • Jornades esportives i esdeveniments interculturals (almenys 21: jornades, esdeveniments i activitats).
 •  Suport a projectes solidaris en el context pròxim de l’entorn, organitzant activitats amb grups interculturals (almenys 7 accions solidàries amb l’entorn dels beneficiaris i beneficiàries).
 • Sessions de planificació, seguiment i avaluació amb equips d’educadors/as i voluntaris/as de les 7 zones on es desenvolupa el projecte.