Skip to content
Logo-ecca

Radio ECCA. Actuacions de sensibilització que fomentin la interculturalitat en centres educatius

Entitat:

  • Adreça: Av. de *Escaleritas, 64 – 35011 Las Palmas de Gran Canaria
  • Contacte:
    Socors Bo Sánchez (s.bueno@radioecca.org)
    Alfonso de *Celis Navarro (a.decelis@radioecca.org)
  • Web: www.radioecca.org

Descripció del projecte:

Són destinataris del projecte, els educadors/as i agents socials de centres educatius. Els objectius operatius: Prendre consciència, reconèixer i canviar algunes actituds negatives de professionals en relació amb el fenomen migratori. Prevenir actituds i accions de racisme o xenofòbia entre educadors/as i escolars. Descriure una acció educativa que podem realitzar en relació a la immigració. Formar a professionals en mediació intercultural i, acostar la realitat del fenomen migratori sota la perspectiva de gènere. així com donar a conèixer als professionals les “històries de vida” de persones immigrants.

Activitats:

  • Fase 1. Promoure la participació dels educadors i educadores. els educadors/as siguin futurs agents transmissors de les causes i conseqüències de la immigració i, sensibilitzin i fomentin la interculturalitat entre els escolars dels centres educatius. Informar els educadors/as del tema de la Immigració i sensibilitzar-los perquè siguin transmissors i fomentin la interculturalitat des de l’aula.
  • Fase 2. Formació de els/as educadors/as i agents implicats en la integració. Possibilitar a els/as educadors/as i agents socials implicats en la integració de la població immigrant, l’entrenament en habilitats de mediació intercultural amb el col·lectiu d’immigrants. http://www.radioecca.net/tele_formacion/catalogo/cursos/sensibilizacio n_interculturalitat/
  • Fase 3. Informació a les aules. Trobades amb educadors/as per a Informació sobre objectius del programa, selecció de participants, interessar-vos a preparar-se com a agents transmissors amb activitats de sensibilització. “jornades de portes obertes” perquè es produeixi l’efecte multiplicador que es pretén aconseguir. S’exposaran dibuixos, murals, exposicions fotogràfiques, programes de ràdio etc, sobre “la interculturalitat i l’acceptació de la diversitat” des de les aules.