Jornades de codesenvolupament

Des del 2001, l’FPS ha realitzat diferents accions en l’àmbit de la sensibilització i l’educació per al desenvolupament, la més notable, la realització de les jornades de codesenvolupament, que se’n van realitzar 12 edicions, amb una periodicitat anual: es tracta de les jornades més antigues de l’Estat espanyol en temes de codesenvolupament. La realització d’aquestes jornades ha permès de visualitzar la relació positiva existent entre migració i desenvolupament, tant per a les comunitats d’origen, com per a les de destinació, i alhora promoure els drets humans dels immigrants, principalment els laborals, així com debatre i intentar incidir en el disseny de les polítiques públiques que afecten els processos migratoris.

El 2008, l’FPS va organitzar a Lleida el Congrés Internacional de Codesenvolupament, i a partir d’aquest any, a l’organització de les jornades han intervingut altres entitats, com ara l’Ajuntamanet de Lleida, a través de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat, la Coordinadora d’ONGD i Altres Moviments Solidaris de Lleida i l’Oficina de Desenvolupament i Cooperació de la Universitat de Lleida. Aquesta coorganització va comportar un gran impacte i una important repercussió de les jornades. (foto jornada)