Skip to content
logo_letras

Fundación Márgenes y Vínculos .Programa de Promoció de la Igualtat de Tracte i No Discriminació “EDUCULTURAS”

ENTITAT

 • Fundació Marges i Vincles
 • Adreça: Centre amb Serveis dels Barris (Cadis)
 • *Pº de la Constitució *Nº15 primera planta C.P: 11370
 • Contacte: 956 65 05 32
 • Web: www.fmyv.org

DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE

*EDUCULTURAS és un projecte de continuïtat finançat pel propi Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i dins del Fons Europeu d’Asil, Migració i Integració.

Centrant-nos en les activitats del projecte en l’espai formal, el projecte va dirigit a l’alumnat d’educació secundària entre 12 i 17 anys dels centres educatius de la província de Cadis. Aquestes activitats també van dirigides a professorat i suposen un espai de participació per als pares/mares de l’alumnat.

El projecte també abasta espais de reflexió i debat sobre aspectes relacionats amb la diversitat i la interculturalitat, desenvolupant-se amb el grup-aula dirigits a alumnes de formació professional bàsica fins als 18 anys.

Totes les activitats desenvolupades transmeten un major coneixement i sensibilització entre la població sobre aspectes com la immigració, interculturalitat, carta dels drets fonamental de la Unió Europea, tolerància, solidaritat, democràcia i igualtat entre dones i homes. A més, el projecte “*Educulturas” fomenta mitjançant les seves activitats una consciència crítica i ciutadana capaç de participar en la creació d’una societat més justa.

Inserir el nostre programa de tallers com a proposta inicial de cada centre permet la coordinació amb els diferents professionals per a la consecució d’uns objectius concrets; consensuar valors i principis d’intervenció comunes, evitar els possibles solapaments entre les activitats realitzades pels diferents agents i, per tant, una intervenció de major qualitat.

La metodologia aplicada en les activitats és molt participativa i fomenta el debat i la reflexió pròpia, s’utilitzen eines com el vídeo, la fotografia, treballs de recerca, treball en grup, etc. La durada dels tallers és d’una sessió de 2 hores cadascun, excepte el taller d’audiovisuals. La resta de les activitats com la celebració de dia internacional tindrà una durada d’un matí o d’una tarda.

En la mesura que sigui possible, s’intenta establir canals de coordinació i col·laboració amb altres organitzacions socials per a aconseguir una major visibilitat i impacte. Les organitzacions amb les quals es pretén complementar el nostre treball i d’aquesta manera generar sinergia, seria el Festival de Cinema Africà de Tarifa i l’associació cultural *Alcultura d’Algesires. Concretament, amb el Festival de Cinema Africà es pretén col·laborar amb el programa Llogaret Africà, destinat a nens/as i pares i mares i les activitats de les quals es realitzen en espais oberts.

Ressaltar, que fins avui els resultats continuen sent molt positius, basant-nos en la gran acceptació que han mostrat tant els centres educatius com l’alumnat i professorat en l’execució de les activitats, els quals han valorat l’actuació com molt bona i han manifestat la importància d’abordar els diferents continguts dins de l’entorn escolar, fins i tot no s’han pogut atendre totes les demandes d’aquests centres.

ACTIVITATS

La cartera d’activitats proposades es basa en diferents tallers on el diàleg, el debat, l’assignació de tasques, el descobriment guiat i el treball en equip són eines utilitzades per a treballar els temes que en ells s’inclouen.
Aquesta última convocatòria coincideix amb l’estiu i, per tant, es *porpone l'”Aula d’Estiu Itinerant *Educulturas” pels diferents pobles de la comarca de Camp de Gibraltar, Cadis, de menys de 20.000 habitants, en els quals es donen menys activitats municipals sobre aquest tema. Com a novetat respecte a l’edició anterior, alguna sessió es realitzarà al carrer per a acostar les activitats als nens i donar major visibilitat al projecte. L’aula serà un espai lúdic on se celebraran tallers amb continguts sobre interculturalitat i reciclatge dirigit a menors durant els mesos de juliol i agost amb edats compreses entre 4 i 17 anys.

 • Taller d’audiovisuals “ La diversitat en el meu entorn”
 • Taller “Els drets dels migrants”
 • Taller “Què és la diversitat?
 • Taller “Europa i la seva diversitat”
 • Aula d’estiu Itinerant.
 • Celebració Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Dialogo i el Desenvolupament.