Projecte de sensibilització del fet migratori en escoles de zones rurals

La Fundació Pagesos Solidaris comença a gestionar el projecte de «Sensibilització del fet migratori en escoles de zones rurals» l’any 2014. Els elements que fonamenten aquest projecte són:

 • L’escola com a eina d’educació integradora
 • La integració com a element bidireccional
 • Desconeixement de cultures, tradicions o religions d’altres països per part de la població d’acollida.

En aquest projecte, l’escola es concep com a eina integradora amb l’objectiu de sensibilitzar l’alumnat dels centres educatius de primària situats en zones rurals sobre les realitats socioculturals de la immigració, així com per eliminar prejudicis i estereotips vinculats.

Els objectius específics del projecte són:

 • Afavorir activitats educatives de sensibilització multicultural.
 • Eliminar prejudicis i estereotips sobre el fet migratori, a través del coneixement directe d’històries de vida de persones immigrants que conviuen a la nostra societat.
 • Afavorir activitats lúdiques de sensibilització multicultural a través dels jocs.
 • Fomentar vocabulari relacionat amb la interculturalitat lliure d’estereotips i prejudicis.
 • Promoure activitats plàstiques per transmetre valors de sensibilització multicultural.
 • Implicar persones immigrants en l’explicació de la realitat sociocultural dels països d’origen, i en la participació com a jurat del concurs de murals.
 • Afavorir una formació única i singular, a través de materials didàctics creats, que potenciïn els valors de la tolerància i la igualtat entre l’alumnat.

Aquest projecte proposa treballar, des d’un enfocament multidisciplinari, la sensibilització del fet migratori de l’alumnat a través de les activitats educatives següents:

 • La creació de MATERIAL DIDÀCTIC INTERCULTURAL, que estarà disponible per a les escoles o el personal docent que ho sol·licitin.
 • Històries reals relatades en primera persona per immigrants (HISTÒRIES DE VIDA).
 • La participació i gaudi dels jocs de diferents països (JOCS MULTICULTURALS).
 • Històries de personatges ficticis que impliquen els infants i s’hi aproximen en l’adquisició de valors (CONTES).
 • I, com a última activitat, de reflexió i anàlisi, l’expressió plàstica dels sentiments i de les emocions provocats (CONCURS DE MURALS).