FOTO BONES PRÀCTIQUES EN LA RECOLECCIÓ DE FRUITA IPI 2016